Senarai perisian berlesan (UiTM License) yang boleh di gunakan oleh warga UiTM.

LOTUS NOTES FOR WINDOWS
  Nama Perisian Versi/OS  
1 IBM Notes 9 For Windows R9  [ Muaturun ]
2 IBM Notes 9 For Mac (32bit) R9  [ Muaturun
3 IBM Notes 9 For Mac (64bit) R9 Muaturun ]
PERISIAN AKADEMIK 
1 Mathlab 2017b
Login : mathlab   Password : 123456
Network License  [ Muaturun ]
2 Nvivo 11
Login : nvivo11   Password : 123
Network License  [ Muaturun ]
3 MAPLE
Login : maple   Password : 123
V2015 & V2016  [ Muaturun ]
4 SPSS for Windows & AMOS
Login : spss   Password : 123
* Sila rujuk ke staf IT fakulti 
V24 (NL)  [ Muaturun ]
5 ArcGIS 
Login : arcgis   Password : 123
  • Tutorial Data
  • Data Interoperability Extention
V10.6 Muaturun ]
PERISIAN ADOBE
1 Adobe CC Packager
Login : Adobe   Password : 12345
 Kegunaan makmal
komputer sahaja
Muaturun ]
2 Adobe Acrobat Reader (Latest)  Versi 9.3.3 Muaturun ]
3 Adobe Get Connected - Bahan Latihan   Muaturun ]
Virtual Private Network (VPN) Installer for Windows
1 Installer VPN 32 BIT Windows (32 Bit)  [ Muaturun ]
2 Installer VPN 64 BIT Windows (64 Bit)  [ Muaturun ]

 

Pegawai yang boleh di hubungi:-
Puan Maimunah Saba
603-5544-2619